Please enable the breadcrumb option to use this shortcode!

Onze doelen 

Het doel van Vrouwen & Onderhandelen is het vestigen van een eersteklas training-, coaching- en veranderingsfirma. Wij bieden services aan voor professional en ondernemende vrouwen, die de juiste ondersteuning willen bij het realiseren van cruciale doelen. Dit bereiken we door sessies met kleine groepen, resultaatsverplichtingsprojecten en persoonlijke retreats.

Voor organisaties die gender gelijkheid opvatten als een kritieke succesfactor voor executie en lange termijn succes bieden wij advies, training, coaching en consulting. In dit opzicht heeft onderhandelen in de brede zin aangetoond een meetbare hefboom te zijn onder verandering en high performance.

Onderhandelen als hefboom onder high performance

Competentie in onderhandelen brengt zelfvertrouwen op een hoger plan, versterkt zelfredzaamheid en vergroot daardoor het vermogen resultaten te bereiken. Dit bij elkaar genomen leidt tot zelfverantwoordelijkheid in het nemen van actie gericht op verbetering.

Wanneer onderhandelen als instrument strategisch wordt ingezet als een middel voor verbetering dan stuwt het persoonlijke en organisatie gebruiken naar het overwinnen van beperkingen en het bereiken van doelen.

Eén van deze doelen is gender gelijkheid, maar dan vooral als een hefboom onder de eigen concurrentie voordelen van de organisatie.

Online diensten

Eén van de instrumenten Vrouwen & Onderhandelen gaat inzetten is online cursussen. Deze cursussen zijn gericht op het leren en toepassen van vaardigheden die cruciaal zijn voor persoonlijk succes en de prestatie van een organisatie. Naast onderhandelen zullen we voor enkele andere kritieke succes vaardigheden instrumenten en cursussen ontwikkelen. Deze zijn:

  • Het hanteren van conflicten op een productieve manier
  • Besluiten nemen & executie
  • Betekenisvol leiderschap & het bereiken van doelen

De instrumenten zijn geschikt voor individuele toepassing in het bereiken van doelen en voor het inzetten in organisatie ontwikkeling, interventies en strategische executie.

Informatieve white papers met online en vertrouwelijk advies

In maart 2019 publiceren we een research rapport over gender gelijkheid, de kritieke succesfactoren, hoe te implementeren en waardoor het prestaties verbetert. Round tablesessies en online middelen zullen deze white paperbegeleiden.

Andere papers zullen volgen. Deze zullen gaan over:

  • Hoe mensen aankijken tegen onderhandelen
  • Wat mensen ervaren als een conflict en waardoor zij er vanuit gaan dat je niet kunt omgaan met een conflict zonder persoonlijk en carrière verlies.
  • Wat mensen zien als gebreken in het besluitvormingsproces en wat nodig is om deze beperkingen te verbeteren

Alle papers geven aan wat nodig zou zijn om te professionaliseren en wat het oplevert als je deze maatregelen neemt.

Uitnodiging

In de loop van 2019 zullen we een serie ronde tafels organiseren met als doel dat je kennis kunt maken met wie we zijn en wat we doen. Zij hebben de vorm van een master class over een specifiek onderwerp of over één van de white papers.

Deze uitnodiging geldt voor alle zelfstandig werkende professionele en ondernemende vrouwen en managers. Hoewel we onze richten op vrouwen zijn mannen ook van harte uitgenodigd. Het is een onderwerp dat allen aangaat en we zien het als instrumenteel voor een succesvolle toekomst.

De ronde tafels beginnen om 15.00 en eindigen om 18.30 met een buffet, drankjes en de gelegenheid te netwerken.

U bent allen hartelijk welkom.